Lagar och regler

3 tips för att lyckas med marknadsföringen

Alla företagare måste arbeta med marknadsföring. Konkurrensen är stor och det kan vara svårt att både nå nya kunder och behålla gamla. Det räcker inte heller att bara marknadsföra dina produkter och tjänster, du måste arbeta på rätt sätt med marknadsföringen.

1. Kunskap

Marknadsföring handlar inte om att skapa ett inlägg på sociala medier och berätta om en vara eller att skicka ut ett nyhetsbrev. Dagens marknadsföring kräver kunskap på hög nivå. Det handlar om att nå de rätta kunderna på rätt sätt i rätt tid och genom de rätta medierna. Vissa kundgrupper finns på Facebook, andra i lokaltidningen, en tredje på nischade bloggar. Vill du satsa på ditt företag, då bör du satsa på kunskap och utbildningar. Marknadsföring handlar också om kommunikation och värderingar. Ett tips är att gå en kommunikations- eller ledarskapsutbildning hos Advantum Kompetens som erbjuder både skräddarsydda kurser och distanskurser.

2. Marknadsföringsanalys

Innan du investerar en massa pengar i reklam, bör du göra en marknadsföringsanalys. Så att du vet vilken din kundgrupp är och var de håller till. Det är onödigt att lägga timmar på Facebook och Twitter om dina kunder helst läser en papperstidning eller håller till på Instagram. Försök inte att nå alla, utan bara din målgrupp. Försök också att specificera ålder, kön och inkomst. Det är sällan killar på 20 år faller för samma reklam som kvinnor på 70 år – och vice versa.

3. Uppföljning

Ett sort misstag många företagare gör är att de lanserar en kampanj utan att göra en uppföljning. Du behöver göra två slags uppföljningar: dels mot kunderna, dels en uppföljning på själva kampanjen. Om du fått mycket gensvar på en kampanj då bör du kontakta kunderna för att bibehålla kontakten, till exempel via nyhetsbrev och särskilda kampanjer. Men du bör också analysera om kampanjen varit bra och hur den kan förbättras.

bard