Lagar och regler

Vad är en konsument?

En konsument är en fysisk person som inte företräder ett företag (även om vederbörande yrkesmässigt gör just det) och som beställer en tjänst eller handlar en vara av en näringsidkare.

Kan en konsument handla av sig själv?

En konsument kan i vissa fall handla av sig själv eller näringsidkaren man jobbar för. Köpen måste naturligtvis registreras precis som för vilken kund som helst och tjänsterna man gör för sin egen vinning måste skattas. Det är i vissa fall enklare för konsumenter att handla av “sig själva”. Medarbetare i matvarubutiker behöver inte gå i kassan och handla av sina kollegor utan kan betala till kassan på kontoret och registrera vad som handlats och i vilka kvantiteter. Likaså kan utgången mat gratis ges till medarbetare då det är bättre för miljön att skänka den än att slänga den. Det fuskas dock en hel del, inte minst bland verkstadsmän. Många väljer att serva sina privata bilar med verktyg som finns på platsen utan att registrera servicen. Det räknas då som svartarbete vilket gör att skatter inte betalas som brukligt.

Hur blir man konsument?

Det är egentligen inte lagligt för en säg 10-åring att handla självmant i en butik eftersom ett köpavtal ingås även för en chokladkaka på fem kronor. De allra flesta väljer dock att förbise det faktumet och det är inte prioriterat av varken regeringen, polisen eller någon annan aktör att förhindra detta. Man kan alltså bli konsument redan som barn om man nu får det för sina föräldrar. Lagstiftarna gör det dock allt svårare för tonåringar under 18 år att beställa saker via internet eftersom BankID numera krävs på flera ställen, vilket barn inte har tillgång till.

Det finns inget krav på hur mycket eller lite en person ska köpa för att kunna kallas konsument. Varje litet köp är ett resultat av ett köpavtal så man är konsument när man handlar en (1) vara. Informellt brukar man ofta tala om storkonsumenter av saker och det är exempelvis vanligt att påstå att “han är en storkonsument av läsk” eller “hon är en storkonsument av bomullspinnar”.

Att handla saker från utlandet

När man beställer saker från Polen som svensk medborgare så har man EU-regler att förhålla sig till. Man är inte lika skyddad som konsument om man beställer från Kina som svensk medborgare, vilket är problematiskt. Handeln går mer och mer åt öst då saker är billigare i genomsnitt än i Europeiska Unionen.

bard