Marknadsföringens roll idag

Vad är marknadsföring?

Marknadsföring går enkelt sagt ut på att ett företag genom annonser gör reklam för ett erbjudande som tillhandahålls av företaget. Målet är att kunden ska bli intresserad av att ingå ett köpavtal eller en affär (tjänst) med företaget.

Marknadsföring som begrepp

Termen marknadsföring beskriver en aktivitet eller en process där företaget vill inleda en försäljning av en vara eller en tjänst i utbyte mot pengar. Idag sker de flesta transaktioner med hjälp av elektroniska pengar som folk har på sina bankkonton. Även bitcoin blir allt mer aktuellt.

Själva idéprocessen

När en företag väl färdigställt eller iordninggjort en tjänst eller vara så måste man hitta ett sätt att göra reklam för den. Reklamen kan bestå av grafiska bilder eller videor samt text. Det handlar ofta om att kunden ska få en känsla av produkten som är positiv. Frågor kunden bör ställa sig själv är:

1) Hur kan produkten vara mig till gagn?

2) Vad är jag villig att betala för summa?

3) Finns det andra alternativ till produkten från det här företaget och är dessa bättre eller sämre?

Kunden kan också ställa sig andra frågor men det här bör vara de vanligaste som kunden frågar sig själv och sin partner. När det kommer till produkter som rör hela familjen såsom bilar, tapeter eller robotgräsklippare så kan det vara bra att diskutera produkten sinsemellan så att så många som möjligt blir nöjda.

Platser där reklam visas

Det finns en hel del platser där reklam visas och den mest ursprungliga platsen är utomhus. Förr i tiden då varken datorer eller tv-apparater fanns så satte man in reklamplanscher i ramar som sattes ut i skyltfönster eller i reklampelare.

Numera så visas den överväldigande majoriteten av reklam på internet. Google är en stor anledning till varför det är möjligt att designa reklam efter folks preferenser. Om Charlie, 25 år, söker på en laptop på internet så kan han räkna med att företaget som säljer den och har köpt annonser på sidor får sin annons visad när Charlie lämnar webbplatsen och besöker en annan hemsida.

TV-avtalen är lukrativa och företagen som är villiga att betala tv-bolagen mest får annonstid. Om man tar ett av TV4:s mest populära program Idol så kostar det mest för annonsörerna att annonsera då eftersom sändningstiden är så pass populär. I gengäld får företagen mycket publicitet och det är inte ovanligt att en röst presenterar företagen med titel innan och efter reklampauserna.

Reklam kan visas dygnet runt på tv men av förklarliga skäl är intresset bland annonsörerna som lägst under nätterna då inte så många tittar på tv utan istället ligger och sover. Därför är reklampauserna kortare och framför allt färre under vissa av dygnets tidpunkter än vad som annars är brukligt.

bard