Lagar och regler

Bra att veta om marknadsföring

Marknadsföring är en essentiell del hos varje företag. Utan marknadsföring kommer konkurrenter vinna även om produkten är värdefull. En bra produkt är bara en pusselbit i att nå konsumenters medvetanden.

Marknadsföring är en intresseväckande disciplin eftersom det till skillnad mot andra discipliner inom ekonomi, såsom bokföring, räkenskap drift, produktion och andra affärsområden är relativt ung.

För drygt 100 år sedan började marknadsföring blomma ut till en egen särskild disciplin och forskningsområde. Vad som motiverade till utvecklingen av fältet var behovet att analysera beteenden mellan säljare och köpare, särskilt strategier som kunde förbättra relationen mellan dessa.

Fram till 1950-talet implementerade företag ofta en ”sälj-så-mycket-som-möjligt”-filosofi. Numera är det mer fokus på att bygga förtroende och långsiktiga relationer med kunder. Från ett gediget företag i Stockholm inom bemanning till nystartade onlinekurser i design – vad de gemensamt har behov av är marknadsföring.

Förutom att nå så många konsumenter som möjligt behöver även konsumenter själva kunna hitta och nå företaget. I grund och botten handlar marknadsföring om att göra ”försäljning” onödig och skapa värde för konsumenter. Närmare bestämt är det gemensamma värderingar mellan konsument och marknadsförare som bygger upp värde.

Emellertid finns vissa myter inom marknadsföring. En av dessa myter är att konsumenter vill ha en relation med ett varumärke. Färska studier visar att bara 23 procent har en relation med ett varumärke. De flesta ser relationer som reserverade för vänner, familj och kollegor. Vad konsumenter verkligen är ute efter vid interaktioner med varumärken är en sak: rabatter!

bard