Lagar och regler

Avtal inom reklam och PR

Om du ska slå dig fram som företagare inom kommunikation eller marknadsföring behöver du ha bra koll på det affärsmässiga. En av de mest grundläggande sakerna är då att förstå avtal och deras betydelse. I en rörelse finns det flera typer av avtal; som till exempel sådana mellan arbetsgivare och anställd, mellan samarbetspartners och mellan byrå och kund.

Var inte rädd för att ta hjälp

Det är för de flesta för mycket begärt att vara både kunnig inom sitt fält och i komplicerade saker som avtalsjuridik. Den här typen av administration är dessutom något som tar väldigt mycket tid som du istället hade kunnat fakturera. Genom att använda en automatiserad tjänst som precisely.se får du dels tillgång till färdiga mallar, men också ett bra ställe för att samla alla företagets avtal på ett och samma ställe. Att inte ha koll på dina avtal har potential att bli väldigt kostsamt och i värsta fall leda fram till konkurs eller onödiga tvister.

Se till att ha flera olika typer av avtal

Ett avtal med en kund behöver specificera hur mycket du får ta betalt per timme vid löpande räkningsavtal, samt olika specialklausuler. Du kan till exempel vilja lägga till olika typer av incitamentsmodeller med prestationsbaserad ersättning. Om en kampanj har väldigt god effekt är det rimligt att du får del av kakan, och vice versa. Det här är ett sätt att potentiellt öka intäkterna men också bra för kunden som får viss riskdelning med sin leverantör.

En vanligt förekommande typ av avtal i kommunikationsbranschen är ett så kallat retaineravtal. Med ett sådant garanterar du kunden ett visst antal timmar i månaden, och får betalt oavsett om de används eller inte. Ett typexempel på när ett sådant är bra för bägge parter är när det kommer till krishantering eller annan typ av reaktiv PR. Kunden vet då att den alltid, ofta oavsett tid på dygnet, kan få hjälp. Detta samtidigt som du har en grundläggande intäkt som du alltid vet att du har.

Om du ser till att ha en bra mix av retaineravtal, löpande uppdrag och några avtal där du har kommit överens om ett fast antal timmar i månaden har du en bra grund för att nå framgång som företagare. Det gäller som alltid att inte lägga alla ägg i samma korg, utan att ha en flexibel affärsmodell och låta den avspeglas i de avtal du skriver.

bard