Lagar och regler

Vad är en näringsidkare?

Näring kan betyda dels föda som man stoppar i sig för att må bra och leva sunt, men i det här fallet innebär det att det är en verksamhet som drivs för att tjäna pengar. Att idka innebär att man utövar något. Således är en näringsidkare en fysisk eller juridisk person (det senare kan vara ett företag) som driver en verksamhet för att tjäna pengar mot att en tjänst eller en vara ges till köparen/konsumenten. Myndigheter räknas inte som näringsidkare då de inte har några direkt kommersiella anspråk eller något behov av att marknadsföra sig själva. Samtidigt kan en näringsidkare också vara en konsument om till exempel en ägare av en kiosk handlar i en annan kiosk.

Hur blir man en näringsidkare?

Att bli en näringsidkare och exempelvis starta ett eget företag är inte så svårt. Det man behöver göra är att sätta sig in i skattemässiga detaljer samtidigt som man också måste hitta ett namn för sin verksamhet som är unikt. Anledningen till att det måste vara unikt är för att det inte ska vara svårt för kunden att urskilja vilket företag som är vilket.

I takt med att allt fler verksamheter avregleras och blir privatägda råder nu en form av guldrusch i samhället. Sjukhus ägs av landsting, skolor ägs av kommuner eller står fria, kliniker kan vara privatägda och apotek drivs av ägare med vinstintressen. Beroende på vilken verksamhet man tänker bedriva så måste man fortfarande följa gällande lagstiftning till punkt och pricka. Ett apotek får inte get ut mediciner utan läkarutfärdade recept (om medicinerna är receptbelagda vill säga). En privatperson kan inte börja jobba som tandläkare på en egenstartad klinik utan att vara legitimerad tandläkare. När det kommer till att öppna verksamheter som inte omgärdas av krav på yrkeslegitimation så står det vem som helst över 18 år att göra just det. Däremot får inte en verkställande direktör för en bilprovning jobba som besiktningstekniker utan relevant examen och intyg på att man är behörig.

Hur skapar man marknadsföring?

Det står fritt för vem som helst som representerar ett företag att skapa reklam så länge företagets styrelse godkänt det. Oftast utser styrelsen en viss person i företaget eller ett annat företag att skapa reklamen åt dem. Man kan behöva kunskaper i programmering, design, reklam och formgivning med mera. Det är ett stort plus om man har sinne för gångbar reklam som är tilltalande ur många aspekter.

Ett företag som fått näringsförbud får inte göra reklam under tiden och måste då stoppa pågående reklamkampanjer.

bard