Marknadsföringens roll idag

Har folk hjälpts av marknadsföring?

Svaret är ja, det finns såväl människor som hus som hjälpts via fonder som marknadsförts. På Wikipedia kan man leta upp bland annat Ronald McDonald Hus som är en organisation som har vårdinrättningar för svårt sjuka barn runt om i landet. De gör reklam för sina “hus” på tv och inte minst i deras restauranger genom att man kan skänka pengar i bössor som står vid kassorna.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är marknadsföringen i sig som generar pengar utan att folk blir medvetna om behovet av pengar via reklamen. Folk har alltid ett val när de sett reklamen, att antingen ignorera den helt eller att donera en viss summa pengar.

Folk kan också välja att strunta i att donera om det uppdagas oegentligheter som när en direktör för en välgörenhetsorganisation roffar åt sig oproportionerligt stora summor pengar för egen vinning. Sådant har hänt, vilket gjort folk mycket upprörda och ledsna.

När det kommer till djur så hjälps de av marknadsföring av djurhem eller vård av djur i länder tillhörandes tredje världen. Människor bryr sig mycket om djur och i all synnerhet hundar och katter, sådana som vi domesticerat och haft nytta av genom tiderna.

bard