Kända reklamkampanjer

Pantamera

Pantamera är ett koncept som är taget från en sång som blivit viral. Om man som svensk hör på den kan man tro att det hörs “pantamera” och därmed har det blivit en viral slogan.

Vad är Pantamera?

Företaget Pantamera sysslar med att åskådliggöra att pantburkar ska samlas in och återvinnas av konsumenten. Det är nämligen så att varje aluminiumburk och flaska man köper på matvarubutiker innehållandes vatten, öl eller läsk kan pantas. Beloppet man får för respektive burk eller PET-flaska beror på hur stor den är. Man kan få 1 krona tillbaka för små burkar och flaskor medan 2 kronor ges tillbaka för stora flaskor. I automaterna kan man även panta utländska flaskor och burkar, dock utan någon som helst ersättning.

Bra för miljön

Pantamera har lyckats sprida budskapet om att man gör miljön en tjänst genom att återvinna flaskor och burkar. Aluminiumburkar framställs ur den resursfattiga bergarten bauxit vilket gör att man sparar på jordens resurser genom att panta. Mindre aluminium behöver framställas om en betydande mängd aluminium återvinns. Man kan likställa det med att hugga ett träd och återvinna kartongen som är slutprodukten – färre träd behöver huggas ned.

bard