Lagar och regler

Jobba med marknadsföring

Marknadsföring är ett väldigt stort begrepp och det finns många olika moment som ingår i den här beteckningen. För företag är det helt enkelt en väldigt viktig del av verksamheten för att man ska kunna växa och bli större. Precis som det finns många olika delar av marknadsföring finns det även väldigt många olika jobb. Man kan välja att jobba med att skapa material till marknadsföring inom till exempel ett företag, man kan göra marknadsundersökningar och det finns även de som faktiskt forskar kring detta. I det här inlägget kommer det några exempel på hur man kan komma in på rätt spår om man vill ha en karriär inom marknadsföring.

Skaffa en lämplig utbildning

En del vet tidigt vad det är de vill jobba med och väljer marknadsföring under ett tidigt stadie av sin utbildning. Andra väljer dock en mer bred utbildning som sedan smalnar av med årens gång, det vill säga blir mer specificerad. Man kan studera marknadsföring både på universitet och gymnasiet.

Skriv högskoleprovet

Om man försöker komma in på en utbildning som är väldigt populär kan det vara svårt eftersom det krävs höga betyg. Man behöver inte gå till komvux och läsa upp alla ämnen för att ha en chans att komma in, man kan nämligen skriva högskoleprov också. Det kan ta några gånger tills dess att man verkligen får ett bra resultat på provet. Det finns många böcker och test som man kan göra online för att träna.

Gå kvällskurs

En del kanske har en bra grundutbildning, men känner att de behöver komplettera med mer specifik kunskap. Då kan man till exempel söka till en kvällskurs. För dessa behövs det oftast inte några särskilda betyg, däremot kan det kosta en summa för att man ska kunna gå utbildningen. Det finns olika sätt på vilka man kan finansiera det här. Bland annat kan man se om kursen berättigar till CSN. En del av pengarna som CSN erbjuder är ett lån medan en liten summa är ett bidrag som man helt enkelt får som stöd eftersom man studerar. Om man bestämmer sig för att ta lån kan man se det som en investering i sig själv och att det är något som kommer att kunna generera en högre inkomst i framtiden.

Sök jobb som attraherar

När man väl ska ge sig ut på arbetsmarknaden och söka jobb kan det i början kännas lite jobbigt. Kanske väljer man att gå på de enklare och mindre spännande jobben i början eftersom man känner sig osäker. Det här är dock inte en särskilt lyckad strategi. Det är bättre att man siktar högt och ansöker till de jobben som man faktiskt vill ha. Skulle man inte få dem kan man istället sänka sina krav efterhand.

bard