Lagar och regler

Hjälpmedel för digital marknadsföring

Marknadsföring har ändrats genom åren men är fortfarande lika viktig. Tidigare marknadsförde sig företag mest genom tidningar och planscher/affischer medan det idag är mer digitalt. Tack vare att dagens generation spenderar den mesta tiden online har företag fått hitta nya sätt att nå ut och marknadsföra sina produkter/tjänster. Det är därför viktigt att ett företags marknadsföring når ut till rätt målgrupp. Till exempel behöver ett företag först fundera ut var deras kunder befinner sig. När man gjort detta kan det vara bra att ta kontakt med Lånakuten för rådgivning. Detta kan göras genom att skicka ut enkäter och frågeformulär via nyhetsbrev till redan existerande kunder. Då är det lätt att bilda sig en uppfattning om vilka sociala forum som används. Därefter kan företaget placera ut sina annonser på de plattformar som används mest.

Google Analytics och Google Adwords är idag två digitala verktyg som används flitigt av företag. Idag har tjänsten som marknadsförare ändrats och det är mycket analys som ingår i arbetet. Google Analytics är det perfekta hjälpmedlet för att få en större överblick över kunders beteende. Det går till exempel att se hur många besökare som har klickat sig in på hemsidan samt hur länge de stannat på sidan. För den som vill ha mer information går det även att se vilka sidor kunderna har besökt innan och det går även att hitta en mängd annan data.

Google Adwords är ett till populärt digitalt verktyg för att nå ut till nya kunder. Det går även att koppla Google Adwords till Google Analytics, vilket gör att företag kan se vilken tjänst som leder till fler kunder. När personer söker efter ett sökord på Google är det Google Adwords som visas högst upp. De är så kallade betalda annonser. Det är dock väldigt smidigt att använda Google Adwords då företag eller annonsören endast betalar per klick. För företag är det ett effektivt och plånboksvänligt sätt att se vilka ens konsumenter är.

bard