Lagar och regler

Tobaks- och alkohollagen

De här lagarna rör i allra högsta grad medborgarna då många brukar tobak och alkohol i vardagen och under helgdagar. Den så kallade tobakslagen är nyligen reviderad med diverse uppdateringar. Man får inte längre annonsera om tobaksprodukter i periodiska skrifter eller i radio- och tv-sändningar. Inte heller får man ha tobaksprodukter blandade med andra produkter, som att man har en snusdosa tillsammans med en fläskfilé eller en bananklase ihop. Reklamen för tobaken ska vara uteslutande för sig på separata sidor i en tidskrift exempelvis. Vidare får reklamen inuti tobaksaffärer och förbutiker i matvarubutiker inte vara påträngande utan diskret. Som alltid ska man vara minst 18 år för att handla tobak och reklamen ska ange detta.

Alkohollagen

Den här lagen har många paragrafer bara i marknadsföringskapitlet. Alkoholreklam får under inga omständigheter rikta sig till barn och ungdomar under 25 år och den får inte heller uppmuntra till användning av alkohol hos vuxna. Reklamen ska vara neutral och får inte sändas i radio eller tv. Det här kringgås ofta av tv-bolag vars sändningar är positionerade utomlands, som TV3 eller Kanal 5. Där förekommer alkoholreklam, vilket är fullt lagligt än så länge.

bard