• Lagar och regler

    3 tips för att lyckas med marknadsföringen

    Alla företagare måste arbeta med marknadsföring. Konkurrensen är stor och det kan vara svårt att både nå nya kunder och behålla gamla. Det räcker inte heller att bara marknadsföra dina produkter och tjänster, du måste arbeta på rätt sätt med…

  • Lagar och regler

    Vad är en konsument?

    En konsument är en fysisk person som inte företräder ett företag (även om vederbörande yrkesmässigt gör just det) och som beställer en tjänst eller ha

bard