• Lagar och regler

    Vad är en konsument?

    En konsument är en fysisk person som inte företräder ett företag (även om vederbörande yrkesmässigt gör just det) och som beställer en tjänst eller ha

bard