• Lagar och regler

    Hjälpmedel för digital marknadsföring

    Marknadsföring har ändrats genom åren men är fortfarande lika viktig. Tidigare marknadsförde sig företag mest genom tidningar och planscher/affischer medan det idag är mer digitalt. Tack vare att dagens generation spenderar den mesta tiden online har företag fått hitta nya…

bard