• Kända reklamkampanjer

    Pantamera

    Pantamera är ett koncept som är taget från en sång som blivit viral. Om man som svensk hör på den kan man tro att det hörs "pantamera" och därmed har

bard