• Lagar och regler

    Buzz marketing – kostnadsfri marknadsföring

    Begreppet “buzz marketing” kommer ursprungligen från USA, och innebär att ett företag istället för att göra reklam i traditionell media låter nöjda kunder sprida sina upplevelser av företaget eller produkten till sin omgivning. På svenska brukar uttrycket översättas “mun till…

bard