• Marknadsföringens roll idag

    Så marknadsför du företaget

    Idag är konkurrensen väldigt hård mellan olika företag och det är viktigt att man ser till att sticka fram framfötterna så att man syns. Detta kan man göra på olika sätt, det bästa är vanligtvis en kombination av olika marknadsföringsmetoder…

bard